Ankaranigdeotoyolu

PROJENİN KAZANDIRDIKLARI

Ankara-Niğde Otoyol Projesi Türkiye TEM Projesinin eksik bağlantısını tamamlamış ve Türkiye’nin Edirne’de Bulgaristan sınırından Suriye sınırı yakınlarındaki Şanlıurfa’ya kadar kesintisiz karayolu bağlantısını sağlamıştır. Bu bağlantı Şanlıurfa-Habur sınır kapısı kısmı inşa edilerek faaliyete alındığında Irak sınırına kadar uzatılmış olacaktır. Buna uygun olarak Proje bölgesel ulaşım ağının iyileştirilmesine katkıda bulunmuş ve Türkiye’nin üç kıta, Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasındaki stratejik pozisyonunu güçlendirmiştir.

 Ankara-Niğde Otoyolu’nun eklenmesi ile ulaşım ağı Marmara, Karadeniz ve Akdeniz bölgeleri arasında da karayolu bağlantısı sağladığı için otoyol uluslararası öneme sahiptir. Asya ve Afrika bölgelerine seyahat daha etkin duruma geldiği için uluslararası ticaret de bundan fayda sağlamıştır.

PROJENİN KAZANDIRDIKLARI

Projenin uygulanmasıyla birlikte Ankara ve Niğde arasındaki seyahat mesafesi yaklaşık 60 km azalmıştır. Bunun yanı sıra Proje trafik akışını rahatlatmış, Türkiye’nin kuzey batısı ve güneydoğusu arasındaki sosyal, ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmiştir. Fiziksel engellerin ortadan kalkması ülkenin ekonomik büyümesine, ticari ve lojistik kapasitesine katkıda bulunurken kuzey ve güneydoğu illeri arasında erişim kontrollü güvenli ve rahat ulaşım sağlamaktadır.

Ankara-Niğde Otoyol Projesinin ayrıca Tuz Gölü (Ankara, Konya ve Aksaray illeri arasında) ve tarihi Kapadokya (Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Aksaray ve Niğde il sınırları içerisinde) gibi bölgedeki önemli turistik yerlere erişimi arttırmıştır.