PROJENİN KAZANDIRDIKLARI

Ankara-Niğde Otoyol Projesi Türkiye TEM Projesinin eksik bağlantısını tamamlayacak ve Türkiye’nin Edirne’de Bulgaristan sınırından Suriye sınırı yakınlarındaki Şanlıurfa’ya kadar kesintisiz karayolu bağlantısını sağlayacaktır. Bu bağlantı Şanlıurfa-Habur sınır kapısı kısmı inşa edilerek faaliyete alındığında Irak sınırına kadar uzatılmış olacaktır. Buna uygun olarak Proje bölgesel ulaşım ağının iyileştirilmesine katkıda bulunacak ve Türkiye’nin üç kıta, Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasındaki stratejik pozisyonunu güçlendirecektir.

 Ankara-Niğde Otoyolu’nun eklenmesi ile sağlanacak olan ulaşım ağı Marmara, Karadeniz ve Akdeniz bölgeleri arasında da karayolu bağlantısı sağlayacağı için uluslararası öneme sahiptir. Asya ve Afrika bölgelerine seyahat daha etkin duruma geleceği için uluslararası ticaret de bundan fayda sağlayacaktır.

PROJENİN KAZANDIRDIKLARI

Projenin uygulanmasıyla birlikte Ankara ve Niğde arasındaki seyahat mesafesi yaklaşık 60 km azalacaktır. Bunun yanı sıra Proje trafik akışını rahatlatacak, Türkiye’nin kuzey batısı ve güneydoğusu arasındaki sosyal, ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirecektir. Fiziksel engellerin ortadan kalkması ülkenin ekonomik büyümesine, ticari ve lojistik kapasitesine katkıda bulunurken kuzey ve güneydoğu illeri arasında erişim kontrollü güvenli ve rahat ulaşım sağlayacaktır.

Ankara-Niğde Otoyol Projesinin ayrıca Tuz Gölü (Ankara, Konya ve Aksaray illeri arasında) ve tarihi Kapadokya (Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Aksaray ve Niğde il sınırları içerisinde) gibi bölgedeki önemli turistik yerlere erişimi arttırması beklenmektedir.